Terapi och andlig vägledning

Grupp och individnivå.

Då ”Pathworks” huvudsyfte är att finna vägen tillbaka till vårt ”andliga hem”, vårt ”högre jag”, vårt egentliga centrum där vårt egentliga liv och obegränsade potential finns, samtidigt som det är vi själva, i form av känslomässiga blockeringar, rädslor och felaktiga tankar och föreställningar (Images) som står i vägen för detta vårt andliga hem, kan man säga att Pathwork har potential att ”lösa” alla former av problem vi människor kan hamna i.

Även de mest svårare former, men det är upp till oss själva hur långt vi vill gå.

Därav är Pathwork både en andlig skolningsväg och en mycket djupgående transformation och terapiform.

Terapin handlar, till stor del, om att göra det omedvetna inom oss medvetet igen.

M.a.o. att känna det vi inte vill känna och därmed förträngt inom oss.

Känna alla rädslor för dessa förträngda känslor som en gång gjorde ont i oss och som vi sedan utvecklade olika strategier och skydd för att slippa känna. Alla tankefel (Images)och föreställningar (illusioner) om livet som är kopplade till ovan blockeringar och strategier (försvarsmekanismer).

Allt detta omedvetna material lägger sig som lager och hinnor runt vårt livscentrum och gör oss mer eller mindre ”döda”.

Ovan process kan göra ont och kan vara smärtsam, men det är värt jobbet för det för oss tillbaka till livet.

Ja, du kommer att göra motstånd… Det är min uppgift att lyssna till ditt motstånd men ändå, på ett varsamt sätt, lotsa dig igenom… Det finns ingen gräns för vilka redskap just du och jag tillsammans utvecklar för detta ändamål…

Individ-och-Grupp