scen1-1024x774

Vägen till
”En ledare i dess sanna betydelse”
”Ett ledande företag i dess sanna betydelse”

Scen 1 – ”Splittring” – En icke ledare, ett icke fungerande företag

(Nedan illustrationer och text kan ses som symboler för individ, ledare samt för organisationer)

Så länge det finns omedvetet material inom oss i form av krafter (känslor och viljor) som strävar åt olika håll behärskas vi av dessa krafter.

På det yttre planet, det medvetna, upplever vi att vi vill en sak fast vi möter på motstånd och, dessutom, ett motstånd som vi inte kommer igenom och vi känner oss, i olika grad, maktlösa och hjälplösa

När vi ”slåss” på ett destruktivt sätt, mot ett problem därute i livet handlar det egentligen om att vi slåss mot en omedveten kraft inom oss själva, en ”Nej Kraft”, som går i motsatt riktning. Vägen går genom att medvetandegöra det omedvetna, att bli medveten om ”Nej Kraften”, och vår livssituation förvandlas från att ha varit nej kraftens slav till att bli dess herre. När vi blir dess herre förvandlas det yttre problemet från ”problem” till ”möjlighet”

Det omedvetna

Det vi inte vill se och kännas vid

Scen 2 alt 3

Scen 2 – ”Den Idéaliserade självbilden” En falsk ledare, ett osunt företag

Denna situation skapar ett ”falskt” självförtroende
samt triaden ”falsk stolthet, rädsla och egenvilja (min vilja gäller)

”Jag vill inte se det jag inte vill se inom mig”

Det krävs mod och kurage att våga titta på allt det omedvetna inom oss och för att slippa det skapar vi istället en ”idealiserad självbild” om oss själva. Vi försöker m.a.o. bli någon vi inte är vilket blir en slags illusion om oss själva.

Vi upplever självförtroende då vi kan upprätthålla och leva upp till vår uppsatta idealiserade standard. Men då livet, i form av vår omgivning, alltid kan peta hål på allt vad osanning är, finns risken att illusionen rasar och vi förlorar vårt ”självförtroende”.

Men vem är vi om illusionen och därmed vårt självförtroende rasar? Vi hamnar här i en situation som är väldigt skrämmande och det sätter igång mycket rädslor inom oss: ”Jag är stolt över mig själv om jag kan upprätthålla min idealiserade självbild (falsk stolthet) och det är väldigt skrämmande (rädslor) om den rasar, därför måste jag till varje upprätthålla illusionen (egenviljan).

I denna livssituation hamnar vi också i en ond cirkel. ”Om jag inte kan bevara ”självbilden” (illusionen) känner jag mig misslyckad, alltså måste jag försöka än mer att bli illusionen, vilket gör att potentialen för att misslyckas ökar, och misslyckas jag då, känner jag mig ännu mer misslyckad, måste försöka ännu mer o.s.v.”

Scen 3 alt 2 copy

Scen 3 – ”Enhet”

Sund Vilja
Orädd
Sann och sund stolthet

Svaret eller beskrivningen på denna scen, eller denna livssituation, ger ju sig själv av det ovan skrivna.

I denna situation har individen, företaget, till en viss grad medvetandegjort sitt omedvetna och därmed återtagit herraväldet över sig själv. Viljan och kraften kommer därmed ut på ett konstruktivt sätt och inte som innan, ett destruktivt där det destruktiva ligger i att individen på ett subtilt sätt och helt omedvetet ”revolterar” mot sin egen ”nej kraft”. M.a.o. han, hon, slåss mot sig själv, slåss för sin rätt som han också omedvetet starkt tvivlar på (nej-kraften). Medens i det konstruktiva sättet inte längre finns något tvivel behövs heller ingen revolt eller fight längre för det finns inget att revoltera emot.

Då illusionen har rasat finns det heller ingenting som omgivningen kan peta hål på, byggs det upp ett sant och sunt själförtroende som inte står och faller med omgivningens påverkan. Detta får till följd att all rädsla försvinner och därmed all egenvilja eller forcerad vilja.

Allt ovan ger till slut också att man känner en sann stolthet över sig själv som varken känner sig bättre eller sämre än någon annan för att man vet vem man är och att man gör rätt.

Hela processen skulle kunna uttryckas med orden: ”känn dig själv och bli den du egentligen är”.