path1-new

“Pathwork”

Personlig utveckling

Chefsutveckling

Företagsutveckling

path2-new

”Det går inte att utveckla ett företag om det inte samtidigt sker en personlig utveckling”.

”Det går inte att utvecklas till en sund chef om det inte samtidigt sker en personlig utveckling”.

”Personlig utveckling är att utvecklas till en ledare, till en chef, till att bli sin egen auktoritet Vilket också sprider sig i den organisation man är verksam i.

Vi lever i en materialistisk tidsålder där den grundläggande uppfattningen råder att materien är upphov till livet.
Därav har vi mist tron och tilliten på att det finns något högre och immateriellt inom oss….
Därav måste vi helt förlita oss på vårt ”lilla” Ego med dess oförmåga att lösa den eviga konflikten och vår djupaste rädsla inom oss; rädslan för döden då egot själv är något förgängligt (det dör).
Därav kan den materialistiska psykologin bara ge råd, bare ge antydningar om döden och hur vi ska förhålla oss till den. Den kan aldrig lösa vår djupaste rädsla för döden, då döden enligt dem existerar.
Därav alla själsliga kriser idag då alla mänskliga problem, till slut, och djupast sett, handlar om rädsla för döden.

”Pathwork” vänder på det. ”Materien är en produkt av livet” vilket får till följd att hela vår ”yttre” livssituation en exakt spegling av vårt inre liv eller vår ”psykiska situation” inom oss.
Pathwork är en väg, en psykologi som guidar oss genom egots labyrint av känslomässiga blockeringar, genom våra rädslor, genom våra missuppfattningar om livet så att livet blir det vi tror att det är, en väg tillbaka till detta vårt immateriella inom oss, tillbaka till vårt andliga hem. Det vi alla innerst inne och djupast sett tror och anar finns…….

”Pathwork” är både en andlig skolningsväg och en terapiform med ett oerhört djup.

Till mig kan du komma som har djup existentiell ångest och andra djupare och svårare problem. Du som vill utvecklas som människa och finna din kreativa potential.
Du som vill finna vägen tillbaka till ditt andliga hem…….
Jag jobbar individuellt, med grupper, med organisationer och chefspositioner. Egentligen finns det ingen gräns, eller omvänt, ”det är vi själva som begränsar oss”.