Välkommen till

Jan Kardell

Vårt centrum
Vårt andliga hem
Vägen ”hem” går igenom våra rädslor
Rädslor för en avgrund, som till sist
visar sig vara en illusion
Fast bara när vi vågar uppleva den,
tills dess ter den sig som verklig